اخبار برگزیده
1399/8/25 یکشنبه
دانش آموختگان دانشگاه پیام نور اوز ، راهی دانشگاه های دولتی کشور شدند.
درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور اوز در کنکور دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی

.

درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور اوز در کنکور دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی
دانش آموختگان دانشگاه پیام نور اوز ، راهی دانشگاه های دولتی کشور شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اوز ، دانش آموختگان دانشگاه پیام نور اوز که در مقطع لیسانس این مرکز تحصیل کرده اند توانستند مجوز تحصیل در مقاطع دکترا و ارشد راکسب نمایند.
پذیرفته شدگان آزمون سراسری 99 راه یافته به دانشگاههای دولتی کشور:
خانم نحله مجاهدی (کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اوز) دکترای ادبیات غنایی دانشگاه شیراز
خانم فاطمه منصف (کارشناسی فیزیک  هسته ای دانشگاه پیام نور اوز ) دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه اصفهان
خانم فرشته قربانی (کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه پیام نور اوز) کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران
خانم زهره رشیدی (کارشناسی  زیست شناسی عمومی دانشگاه پیام نور اوز ) کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی هرمزگان
خانم نیلوفر بنی زمانی (کارشناسی مدیریت دانشگاه پیام نور اوز) کارشناسی ارشد هنر دانشگاه الزهرا تهران
خانم شیوا رهبر (کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور اوز ) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
خانم فاطمه یزدانی (کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اوز ) کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه کازرون
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر