اخبار برگزیده
1399/11/6 دوشنبه
تقدیر رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از اعضای محترم هیئت علمی و مدرسان
تقدیر رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از اعضای محترم هیئت علمی و مدرسان گرامی به خاطر برگزاری مطلوب کلاسهای آنلاین و آزمون های الکترونیکی در نیمسال اول 1400-1399

.

تقدیر رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از اعضای محترم هیئت علمی و مدرسان گرامی به خاطر برگزاری مطلوب کلاسهای آنلاین و آزمون های الکترونیکی در نیمسال اول 1400-1399

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر