اخبار برگزیده
1401/2/19 دوشنبه
دیدار صمیمانه سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان دانشجویان وزارت علوم و سرپرست اداره کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور با سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس
دیدار صمیمانه دکتر ابراهیم نعیمی سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان دانشجویان وزارت علوم و دکتر حامد عباسی آقا ملکی سرپرست اداره کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور با سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس

.

دیدار صمیمانه دکتر ابراهیم نعیمی سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان دانشجویان وزارت علوم و دکتر حامد عباسی آقا ملکی سرپرست اداره کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور با سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر