اطلاع رسانی
1399/7/6 یکشنبه
ریاست عالی دانشگاه پیام نور کشور جناب آقای دکتر زمانی از کارمند روابط عمومی ستاد استان فارس آقای مسیب استوار تقدیر کرد
تقدیر ریاست عالی دانشگاه پیام نور کشور جناب آقای دکتر زمانی از کارمند روابط عمومی ستاد استان فارس

.

تقدیر ریاست عالی دانشگاه پیام نور کشور جناب آقای دکتر زمانی از کارمند روابط عمومی ستاد استان فارس آقای مسیب استوار تقدیر کرد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر