اطلاع رسانی
1399/7/20 یکشنبه
ثبت نام و انتخاب واحد تا 24 مهرماه تمدید شد
امکان ثبت نام و انتخاب واحد تا 24 مهرماه تمدید شد

.

امكان ثبت نام برای دانشجویانی كه تاكنون موفق به انتخاب واحد نشده 
و حذف و اضافه دروس دانشجویانی كه قبلا انتخاب واحد كرده اند تا
  24 مهرماه 1399تمدید شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر