اطلاع رسانی
1399/12/16 شنبه
در روز درختکاری تعدادی نهال در ساختمان ستاد دانشگاه پيام نور استان فارس کاشته شد
كاشت نهال به مناسبت روز درختكاري در ساختمان ستاد دانشگاه پيام نور استان فارس

.

در روز درختکاری تعدادی نهال در ساختمان ستاد دانشگاه پيام نور استان فارس کاشته شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر