اطلاع رسانی
1400/10/8 چهارشنبه
حضور دانشگاهيان پيام نور استان فارس در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دي
حضور دانشگاهيان پيام نور استان فارس در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دي

.

همزمان با سالگرد حماسه 9 دي ، دانشگاهيان پيام نور استان فارس در تجمع بزرگ شيرازي ها در روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت شركت كردند.
در اين مراسم دكتر صيف رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس، دكتر مظلوميان معاون استان و جمعي از مديران و كاركنان ستادي حضور داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر