اطلاع رسانی
1400/11/3 یکشنبه
تقدیر از بانوان همکار ستاد دانشگاه پیام نور استان فارس به مناسبت گرامیداشت روز زن ومقام مادر
به مناسبت گرامیداشت روز زن ومقام مادر از بانوان همکار ستاد دانشگاه پیام نور استان فارس تقدیر شد.

.

به مناسبت گرامیداشت روز زن ومقام مادر  از بانوان همکار ستاد دانشگاه پیام نور استان فارس تقدیر شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر