اطلاع رسانی
1401/2/9 جمعه
حضور پرشور دانشگاهیان پیام نور استان فارس در راهپیمایی روز قدس 1401
دانشگاهیان پیام نور استان فارس در راهپیمایی روز قدس 1401 حضور پرشور داشتند

.

حضور پرشور دانشگاهیان پیام نور استان فارس در راهپیمایی روز قدس 1401


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر