اطلاع رسانی
1401/2/10 شنبه
بازديد جمعي از اساتيد و محققان دانشگاه پيام نور از پرديس شركت هاي دانش بنيان استان فارس
دكتر جاجرمي زاده: زمينه حضور اساتيد و محققان دانشگاه پيام نور فارس در شركت هاي دانش بنيان فراهم مي شود

.

سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس:
زمينه حضور اساتيد و محققان دانشگاه پيام نور فارس در شركت هاي دانش بنيان فراهم مي شود
شركت هاي دانش بنيان ، قفل ۴۰ ساله ارتباط بين دانشگاه و صنعت را باز مي كند

سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس گفت: مركز مشترك نوآوري بين پرديس شركت هاي دانش بنيان استان فارس با دانشگاه پيام نور ايجاد مي شود.
دكتر محسن جاجرمي زاده در نشست جمعي از اساتيد دانشگاه پيام نور فارس با دكتر والي، رئيس پرديس شركت هاي دانش بنيان استان، اظهارداشت: با راه اندازي اين مركز،علاوه بر حضور اعضاي هيئت علمي در شركت هاي دانش بنيان، زمينه حمايت از ايده ها و طرح هاي دانشجويان وفارغ التحصيلان، انجام دوره هاي كارآموزي دانشجويان و انجام دوران خدمت نظام وظيفه فارغ التحصيلان دانشگاه در پروژه هاي تحقيقاتي فراهم مي شود.
وي با بيان اينكه هويت علمي اساتيد با انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در دانشگاه به اثبات مي رسد، اظهارداشت: فرهنگ نوآوري و كمك به توسعه و پيشرفت كشور، قابليت جامعه نخبگاني است چرا كه جامعه براي اساتيد سرمايه گذاري كرده كه قطعا بايد از تخصص آنان در مسير توسعه ملت و در شان جامعه امام زماني استفاده شود تا بتوانيم اقتدار كشور را مبتني برعلم ودانش پيش ببريم.
سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس ، الگوهاي ارتباط با صنعت را در دو محور ايده پردازي و منابع انساني محور ذكر كرد و تصريح نمود: توسعه شركت هاي دانش بنيان مي تواند قفل ۴۰ ساله ارتباط بين دانشگاه و صنعت را باز كند چرا كه در حالت عادي، دانشگاه ايده ارائه و راه حل آن را نيز ارائه مي كند اما در نهايت نتايج آن در كتابخانه ها نگهداري مي شود. از طرفي بخشهاي صنعتي نيز داراي مراكز تحقيق و توسعه و مراكز مطالعات هستند و طرح هاي توسعه اي خود را به پيش مي برند. دراين شرايط دانشگاه و صنعت هيچكدام به يكديگر احساس نياز نمي كنند.
جاجرمي زاده اضافه كرد: هر ايده و طرحي بايد پاسخگوي نيازهاي عيني و ضروي در بخشهاي اجتماعي ، سياسي، خدماتي،بازرگاني و... باشد.يعني كارفرما بايد احساس نياز پيدا كند تا يك متخصص در حوزه اي به او مشورت دهد. از طرفي دانشگاه هم نمي داند ايده اش چه جايگاهي و چه سهمي درپاسخ به نيازهاي اقتصادي،اجتماعي،سياسي و... جامعه دارد.
وي خواستار شناسايي ظرفيت هاي بيروني دانشگاه و استفاده مناسب از آن درحوزه هاي مختلف شد.
در بخش ديگري از اين مراسم، رئيس پرديس نخبگان و همكاري هاي شهيد فهميده اظهارداشت: پرديس دانش بنيان استان فارس در دل مجموعه هاي صنعتي قرار گرفته است كه خوراك شركتهاي مستقر درآن، نيازهاي صنايع مختلف است.
دكتر مظفر والي افزود به مقايسه نوع فعاليت پرديس شركت هاي دانش بنيان با مراكز رشد و... پرداخت و افزود: در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري تمركز بر حمايت از طرح و ايده هاي ارائه شده است كه به صورت نرم جهاني فقط 10 درصد ازاين ايده هايي كه وارد چرخه حمايت مي شود، به مرحله تجاري سازي مي رسد. قطعا اگر اساتيد وارد چرخه ايده پردازي و طرح و توليد شوند، اين نرم رشد بيشتري خواهد داشت.
وي با بيان اينكه بيش از 50درصد شركت هاي دانش بنيان استان فارس در پرديس شهيد فهميده فعاليت دارند، اظهارداشت: 420 شركت در اين پرديس حضور دارند كه 100 شركت دراين مجموعه مستقر و بقيه در سطح شيراز و شهرستانها مورد حمايت قرار گرفته اند.
والي اضافه كرد: در اين مجموعه ، ساليانه 2 هزار و 500 مورد از نيازهاي صنعت (RFP) به شركت هاي دانش بنيان استان فارس ارائه مي شود . درعين حال همين تعداد نيز طرح و ايده پيشنهادي از سوي شركت هاي دانش بنيان به صنايع ارائه مي شود.
رئيس پرديس شركت هاي دانش بنيان فارس افزود: يكي از راهكارهايي كه مي تواند كاهش سرانه دانشجويي دانشگاه ها را جبران كند، ايجاد فضاي تحقيق و توسعه با رويكرد محصولات دانش بنيان است. چرا كه فعاليت هاي دانش بنيان درصورت ايجاد سازوكار و بستر مناسب براي آن ، مي تواند اقتصاد دانشگاه ها را به چرخه درآورد.
وي با بيان اينكه در سال «توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين» به دنبال توسعه همكاري هاي مشترك با مراكز دانشگاهي هستيم،اظهارداشت: دانشگاه پيام نور مي تواند با ايجاد مراكز نوآوري، مركز رشد و يا حتي شركت هاي دانش بنيان با پرديس شركت هاي دانش بنيان استان فارس همكاري بيشتري داشته باشد.
دكترعيسي زارع درنياني رئيس بخش ارتباط با صنعت دانشگاه پيام نوراستان فارس نيز درابتداي اين نشست به برخي از توانمندي ها و پتانسيل دانشگاه پيام نور استان فارس در حوزه هاي كارآفريني اشاره كرد و يادآور شد: علاوه برمراكز رشد، هسته هاي نوآور نيز در دانشگاه پيام نور شهرهاي شيراز و استهبان و ني ريز فعاليت دارند.
در ادامه اين نشست كه از سوي واحد ارتباط با صنعت دانشگاه پيام نوراستان فارس برگزار شده بود، جمعي از اساتيد و محققان دانشگاه پيام نورمراكز وواحدهاي استان فارس به بيان ديدگاه ها و مشكلات سر راه خود در زمينه هاي كارآفريني پرداختند.
گفتني است در پايان اين مراسم ، اساتيد حاضر از چند شركت دانش بنيان مستقر دراين مجموعه بازديد و از نزديك در جريان فعاليت هاي آنان قرار گرفتند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر