اطلاع رسانی
1401/2/12 دوشنبه
ديدار صميمانه كاركنان ستاد استان با دكتر جاجرمي زاده سرپرست دانشگاه و دكتر خسروي معاون اجرايي استان به مناسبت روز بزرگداشت مقام استاد
ديدار صميمانه كاركنان ستاد استان با دكتر جاجرمي زاده سرپرست دانشگاه و دكتر خسروي معاون اجرايي استان به مناسبت روز بزرگداشت مقام استاد

.

ديدار صميمانه كاركنان ستاد استان با دكتر جاجرمي زاده سرپرست دانشگاه و دكتر خسروي معاون اجرايي استان به مناسبت روز بزرگداشت مقام استاد

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر