اطلاع رسانی
1401/8/23 دوشنبه
دیدار دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عطف استان فارس
دیدار دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عطف در استان فارس با رئیس دانشگاه پیام نور استان

.

دیدار  دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عطف در استان فارس با دکتر جاجرمی زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان و چند تن از مدیران ستادی دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر