اطلاع رسانی
1401/8/25 چهارشنبه
جشنواره رویش
موفقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس در جشنواره کشوری رویش وزارت علوم

.

در جشنواره كشوري رويش دانشگاه ها و موسسات وزارت علوم ، دانشجويان فعال فرهنگي عضو كانون هاي دانشجويي دانشگاه پيام نور استان فارس موفق به كسب چند رتبه برتر شدند.

🔻رتبه اول در بخش آثار فردی – هنرهای تجسمی، خوشنویسی
👤 حمیدرضا هادی، دانشگاه پیام نور، مرکز فسا

🔻رتبه دوم در بخش آثار فردی – صنایع دستی، مصنوعات فلزی
👤فاطمه بذرریز، دانشگاه پیام نور، شیراز


🔻رتبه اول در بخش کانون برگزیده – بخش ادبی هنری
کانون فانوس، دانشگاه پیام نور شیراز


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر