اطلاع رسانی
1401/8/28 شنبه
با حضور دکتر جاجرمی زاده
مسئول جديد حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور شيراز معرفي شد     

.

 مراسم تكريم مسئول اسبق و معارفه مسئول جديد حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز شيراز برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام والمسلمين حافظ ثابت مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه پيام نور فارس گفت: با توجه به اينكه بسيج جايگاه ويژه اي دارد و انتظاري كه از بسيج و بسيجيان مي رود نيز انتظاري ويژه است، اميدواريم با توكل بر خداوند متعال در انجام رسالت و مسئوليت خود سربلند بوده و همه ما حامي بسيجيان هستيم.
دكتر محسن جاجرمي زاده رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس نيز دراين نشست ضمن تقدير و تشكر از زحمات صالح زارعي در طول دوران مسئوليت وي گفت: جذب حداكثري و دفع حداقلي يك اصل راهبردي در تشكيلات بسيج دانشجويي به شمار مي آيد و از جمله مسائلي به شمار مي رود كه مقام معظم رهبري به اهتمام در اين باره تأكيد ويژه اي كرده اند.
در انتهاي مراسم سيناپور مسئول دفاتر و حوزه هاي بسيج دانشجويي شيراز گفت: ضرورت و انسجام كار تشكيلاتي و تداوم آن و تحقق رسالت ديرينه بسيج دانشجويي در دانشگاه يكي از مأموريت هاي مهم اين تشكيلات هستند.
در پايان اين مراسم، مهدي پارسايي از سوي سازمان بسيج دانشجويي استان فارس به عنوان مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز شيراز معرفي شد و از زحمات صالح زارعي مسئول سابق اين تشكل قدرداني شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر