اطلاع رسانی
1401/8/30 دوشنبه
با حکم رئیس دانشگاه پیام نور
انتصاب سرپرست جديد امور مالي دانشگاه پيام نور استان فارس

.

انتصاب جناب آقاي علي اميدي به عنوان سرپرست امورمالي دانشگاه پيام نور استان فارس

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر