اطلاع رسانی
1401/10/28 چهارشنبه
دیدار رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس با مهندس افکاری معاون برنامه ریزی استان فارس
 دیدار رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس با معاون برنامه ریزی استانداری فارس

.


در این نشست که دکتر جاجرمی زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان، دکتر خسروی معاون اجرایی دانشگاه، امیدی مدیر مالی و محمدیان مدیر عمرانی دانشگاه نیز حضور داشتند، درخواست ها و موارد مرتبط با دانشگاه پیام نور استان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر