اطلاع رسانی
1401/11/3 دوشنبه
نشست توسعه زمينه هاي همكاري مشترك علمي،آموزشي وپژوهشي به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي پژوهشسراهاي اداره كل آموزش و پرورش و دانشگاه پيام نور استان فارس
نشست توسعه زمينه هاي همكاري مشترك علمي،آموزشي وپژوهشي به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي پژوهشسراهاي اداره كل آموزش و پرورش و دانشگاه پيام نور استان فارس

.

اولين نشست توسعه زمينه هاي همكاري مشترك علمي،آموزشي وپژوهشي به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي پژوهشسراهاي اداره كل آموزش و پرورش و دانشگاه پيام نور استان فارس در راستاي رشد و تعالي دانش و پژوهش استان برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر