اطلاع رسانی
1402/1/14 دوشنبه
زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با حضور ریاست،معاونین استانی و جمعی از مدیران و کارمندان مرکز شیراز در نخستین روز فعالیت دانشگاه ها در سال ۱۴۰۲

.

زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با حضور ریاست،معاونین استانی و جمعی از مدیران و کارمندان مرکز شیراز در نخستین روز فعالیت دانشگاه ها در سال ۱۴۰۲

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر