اطلاع رسانی
1402/1/14 دوشنبه
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با اساتید و کارمندان مرکز شیراز در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال ۱۴۰۲
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با اساتید و کارمندان مرکز شیراز در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال ۱۴۰۲

.

دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با اساتید و کارمندان مرکز شیراز در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال ۱۴۰۲ 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر