اطلاع رسانی
1402/5/25 چهارشنبه
حضور دانشگاهیان پیام نور فارس در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع)
در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع)  روز چهارشنبه 25 مرداد ماه دانشگاهیان پیام نور فارس همراه با سایر اقشار حضور پیدا کردند.

.

ر مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع)  روز چهارشنبه 25 مرداد ماه دانشگاهیان پیام نور فارس همراه با سایر اقشار حضور پیدا کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر