اطلاع رسانی
1402/8/1 دوشنبه
نشست كشوري آئين امضاي تفاهم نامه همكاري دانشگاه پيام نور و بانك قرض الحسنه مهر ايران بصورت مجازي
نشست كشوري آئين امضاي تفاهم نامه همكاري دانشگاه پيام نور و بانك قرض الحسنه مهر ايران بصورت مجازي با حضور دكتر جاجرمي زاده رييس دانشگاه پيام نور فارس و آقاي شمس الديني مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران استان فارس

.

نشست  کشوری  آئین امضای تفاهم نامه همکاری  دانشگاه پیام نور و  بانک قرض الحسنه مهر ایران بصورت مجازی با حضور دکتر جاجرمی  زاده رییس دانشگاه پیام نور فارس و آقای شمس الدینی  مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران استان فارس


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر