اطلاع رسانی
1402/10/10 یکشنبه
لیست شماره تلفن همکاران پشتیبان جهت امتحانات آنلاین (غیرحضوری) دانشگاه پیام نور فارس - دیماه 1402

.

پشتیبانان فنی دانشگاه پیام نور استان فارس
استان مرکز / واحد نام و نام خانوادگی مسئول رشته تحصیلی شماره تماس ایمیل
فارس ارسنجان آذر زارع مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری 9178134634 azarzare1251363@gmail.com
فارس استهبان محمد جواد بهارلو فیزیولوژی 9179310447 pnu5800@gmail.com
فارس اقلید زهرا شریفی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9173521042 zsharifi81@gmail.com
فارس اوز یوسف هرمی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9177825435 yharmie@yahoo.com
فارس آباده علیرضا مسعودی فناوری اطلاعات-سیستم های چند رسانه ای 9177510833 alireza.masoudi285@ gmail.com
فارس آباده طشک لیلا نگهداری روانشناسی 9178319354 L.negahdari@gmail.com
فارس بوانات هادی ملک مکان علوم اطلاعات و دانش شناسی 9173515598 hadimalek20@gmail.com
فارس بیرم خانم نبوی زاده - 9171850886 mmsh1363@gmail.com
فارس بیضا محسن نوروزی نژاد حقیقی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9174397883 Beyzapnu@gmail.com
فارس جهرم سجادمحکم کار مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9171903476 mohkamkar@gmail.com
فارس خاوران کیوان ناصری زیست شناسی 9173910763 Khavaranu@gmail.com
فارس خرامه محمد زارع مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9903264404 mohammad.zare5169@gmail.com
فارس خنج سمیه خادمی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9179797289 Khademi.somayyeh@gmail.com
فارس داراب کریم وطن خواه مهندسی کامپیوتر-تکنولوژی 9171301858 karimvatankhah@gmail.com
فارس رستم فریده آزادی - 9174466894 Majedbazyar22@jemalcam
فارس زرقان جعفر نیک منش مهندسی کامپیوتر 9392495464 rezaie.sadegh@gmail.com
فارس زرین دشت رحیمی مهندسی کشاورزی-زراعت 9171358413 sepidan@farspnu.ac.ir
فارس سپیدان صمصام ملک نسب اردکانی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9173021744 sepidan.pnu.os@gmail.com
فارس سروستان وحید سلطانی سروستانی مهندسی کامپیوتر 9173126843 sltanyw534@gmail.com
فارس سعادت شهر عسکر زارعی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9173061968 askarzarei@gmail.com
فارس ششده مصطفی میرزایی فرد مدیریت آموزشی 9173307829 mirzaie20@gmail.com
فارس شیراز صادق رضائی مهندسی کامپیوتر-مکاترونیک 9175319117 ehsanzeraatkar@ymail.com
فارس شیراز محمد علی مولایی مدیریت 9173038320  
فارس صفاشهر بهنام رنجبر مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9174133582 b.ranjbar52@gmail.com
فارس فراشبند مهدی عالیشوندی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9177047326 alishmahdi63@gmail.com
فارس فسا احسان زراعتکار مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9177321478  
فارس فیروزآباد اصغر همتی نرم افزار 9177195802 hemati.asghar@gmail.com
فارس قیروکارزین اکبر رستمی نژاد حقوق 9177920262 pnuashkanan@gmail.com
فارس کازرون فرشاد ربانی - 9164951914 mohammadjafarsh@gmail.com
فارس کوار رضا ساسان فر مهندسی کامپیوتر -مدیریت منابع انسانی 9179801630 reza17048@yahoo.com
فارس گله دار زهرا باقری مهندسی صنایع 9176794714 Bagheri17@gmail.com
فارس لار نصراله معتقد حقیقی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9173831451 nmotaghed@yahoo.com
فارس لامرد مهدی عامری شیمی-فیزیک 9177815878 Ameri.mehde@gmail.com
فارس مرودشت ابوذر روستا - 9035943090 noroozi.pnu@gmail.com
فارس مهر یوسف نوروزی شیمی تجزیه 9171838042 y.noroozi @yahoo.com
فارس نودان محمدمختاری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9177230722 mhd.mkh@gmail.com
فارس نورابادممسنی آرش خورشیدیان حقوق 9173235933 pnu.khorshidian@gmail.com
فارس نی ریز حامد ابوالقاسمیان مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 9177304384 pnuneyriz@gmail.com

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر