اطلاع رسانی
1403/4/10 یکشنبه
نشست صمیمانه رییس و معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان فارس با همکاران مرکز شیراز با موضوع مشارکت در انتخابات و قدردانی برای برگزاری امتحانات
نشست صمیمانه رییس و معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان فارس با همکاران مرکز شیراز با موضوع مشارکت در انتخابات و قدردانی برای برگزاری امتحانات

.

نشست صمیمانه رییس و معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان فارس با همکاران مرکز شیراز با موضوع مشارکت در انتخابات و قدردانی برای برگزاری امتحانات

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر