اطلاع رسانی
1402/1/14 دوشنبه
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با کارکنان ستادی در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال 1402
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با کارکنان ستادی در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال 1402

.

دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با کارکنان ستادی در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال 1402


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر