موفقیت ها
 
مقاله دانشجوی دانشگاه پیام نور لارستان در کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور لارستان، مقاله راحیل قطبی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور لارستان با عنوان " بررسی مولفه های دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی ایران" در کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و در سطح سخنرانی پذیرفته شده است.
این گزارش حاکی است همایش مذکور اواخر مردادماه در شیراز برگزار خواهد شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر