منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بازديدها
راهنمای دانشجویان
ورود

1397/6/12 دوشنبه رشته های دانشگاه پیام نور استان فارس در مقطع کارشناسی ارشد
واحد یا مرکز رشته تحصیلی - مقطع ارشد
مرکزآباده ژئومورفولوژی گرایش هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مرکزآباده زبان و ادبیات عربی-ادبیات عربی
مرکزبوانات زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
مرکزاوز زمین شناسی (اقتصادی )
مرکزاوز زبان وادبیات فارسی-ادبیات پایداری
مرکزاوز حسابداری
مرکزاوز آب و هواشناسی محیطی
مرکزجهرم فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
مرکزجهرم شیمی (شیمی فیزیک )
مرکزجهرم زبان و ادبیات فارسی
مرکزجهرم زبان وادبیات فارسی -ادبیات کودک ونوجوان
مرکزفسا تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم وتربیت اسلامی
مرکزفسا علوم قرآن و حدیث
مرکزخرامه برنامه ریزی درسی
مرکزخرامه روانشناسی تربیتی
مرکزداراب زبان وادبیات فارسی -ادبیات کودک ونوجوان
مرکزشیراز ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
مرکزشیراز ریاضی محض جبر
مرکزشیراز ریاضی محض آنالیز
مرکزشیراز فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
مرکزشیراز فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
مرکزشیراز فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
مرکزشیراز شیمی (شیمی تجزیه )
مرکزشیراز شیمی (شیمی فیزیک )
مرکزشیراز علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
مرکزشیراز آمارریاضی
مرکزشیراز آموزش وبهسازی منابع انسانی
مرکزشیراز تحقیقات آموزشی
مرکزشیراز زبان و ادبیات انگلیسی
مرکزشیراز زبان شناسی همگانی
مرکزشیراز زبان و ادبیات فارسی
مرکزشیراز آب وهوا شناسی(گرایش تغییر اقلیم)
مرکزشیراز روانشناسی عمومی
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
مرکزشیراز مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
مرکزشیراز علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
مرکزشیراز علم اطلاعات ودانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
مرکزشیراز محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
مرکزشیراز مهندسی عمران-محیط زیست
مرکزشیراز مهندسی عمران- ژئوتکنیک
مرکزشیراز مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مرکز استهبان زیست شناسی-بیوفیزیک
مرکز استهبان شیمی (شیمی آلی )
مرکزلامرد شیمی (شیمی معدنی )
مرکزنورابادممسنی آمارریاضی
مرکزنورابادممسنی زبان و ادبیات عربی
 
امتیاز دهی