منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بازديدها
راهنمای دانشجویان
ورود

1393/10/26 جمعه راهنمای ثبت رسید تائیدیه ارزش تحصیلی در سایت گلستان

 در بخش تاییدیه تحصیلی فیلدهای مورد نیاز به شرح زیر تکمیل گردد: 

الف: لازم است جهت تهیه رسید ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی (نظام جدید) و یا دیپلم (نظام قدیم) با همراه داشتن تصویر آن به یکی از باجه های پستی سراسر کشور یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایید . 

ب: در مرحله بعد در صورتی که تاییدیه تحصیلی خود را درخواست نموده اید، شماره و تاریخ آن را در فیلدهای "شماره رسید تاییدیه تحصیلی" و " تاریخ رسید" وارد نمایید. توجه داشته باشید که چنانچه مقادیر این دو فیلد مشخص نگردد، با اینکه می توانید پذیرش خود را تکمیل نمایید، ولی پذیرش شما به صورت مشروط انجام خواهد شد. 

 
امتیاز دهی